Често задавани въпроси (FAQ)

Как да запиша ученик за Курсове и Извънкласни дейности чрез сайта?

Чрез профил в този сайт НЕ може да се запишете за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД.

Повече прочетете в страницата "Записване за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД".

Как и къде мога да запиша ученик за участие в Тренировъчен тест?

Записването за Тренировъчен тест става единствено и сàмо чрез заявка на този сайт и заплащане на такса за участие.

Повече прочетете в страницата "Записване за Тренировъчен тест (Пробен изпит), организиран от СМГ учители ООД".

Бутона <КУПИ> го няма, защо?

Възможни причини, свързани с конкретен Тренировъчен тест, са:

  • тестът все още не е в продажба;
  • няма свободни места за този тест/клас;
  • тестът вече е проведен.

Колко ученика мога да запиша за Тренировъчен тест?

Един родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да направи поръчка за даден Тренировъчен тест (например за Тренировъчен тест III клас) за максимум едно дете.

Изключение не може да се прави, освен когато за същия клас родителят/настойникът записва братя/сестри. Тогава "Брой ученици" може да бъде различно от един брой и в полето "братя/сестри" (по време на Стъпка 1 - Данни за родителя-клиент) трябва да се въведат имената и училището на останалите братя/сестри.

Данни за родителя-клиент. Каква информация е нужно да предоставя, за да запиша ученик за участие в Тренировъчен тест?

При приключване на поръчката, по време на етап "Стъпка 1 - Данни за родителя-клиент", предоставяте Вашите имена, имейл, телефон и град.

НЕ извършвайте поръчка от името на ученик-клиент.

Имената и училището на ученика попълвате при приключване на поръчка в полето "Ученик, Училище", разделяйки ги със запетая).

Не предоставяйте информация относно ЕГН на ученик!

Личните ми данни защитени ли са? Как се използват?

"СМГ учители" ООД полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да ни станат известни, в случаите когато потребителите попълват и предоставят документи и информация на този уебсайт.

Повече за политиката за защита на личните данни в "СМГ учители" ООД може да прочетете тук.

Какво се случва след като направя поръчка?

Потребителско име

На Вашия имейл ще получите автоматично генерирано съобщение, съдържащо Вашето потребителско име за създадения Ви профил в нашата система.

ВАЖНО! Проверете входящата си кутия и потвърдете регистрацията преди да правите следващи поръчки.

След приключване на поръчката

На екрана Ви се изписва съобщение за приета поръчка заедно с информация относно дължимата сума и начина на плащане, който сте избрал(а).

На Вашия имейл ще получите автоматично генерирано съобщение, съдържащо информация за поръчката.

Номер-на-поръчка

Получаването на Номер-на-поръчка НЕ е достатъчно условие за допускането на ученик до участие в Тренировъчен тест, трябва и да заплатите съответната такса.

Достатъчно ли е да получа Номер-на-поръчка, за да бъде записан ученик за Тренировъчен тест?

Получаването на Номер-на-поръчка НЕ означава, че ученикът е записан за Тренировъчен тест, а само това, че мястото на ученика е запазено за срока, в който трябва да заплатите съответната сума.

Ако не заплатите в нужния срок, ученикът няма да бъде записан за съответния Тренировъчен тест и мястото ще бъде освободено за друг ученик.

Името на ученика – къде да го напиша? Пропуснах да напиша името/училището на ученика – как да го добавя към направена заявка (поръчка)?

Имената и училището на ученика попълвате при приключване на поръчка в полето "Ученик, Училище", разделяйки ги със запетая.

Не извършвайте поръчка от името на ученик-клиент.

Не предоставяйте информация относно ЕГН на ученик!

Ако вече сте направил(а) поръчка и искате да добавите имената/училището на ученик към нея, достатъчно е чрез формата за контакти да ни изпратите номера на направената поръчка и информацията за ученика.

Корекция на направена поръчка – как да променя част от информацията?

Достатъчно е чрез формата за контакти да ни изпратите номера на направената поръчка и да опишете желаната от Вас промяна.

Плащане – как и в какъв срок да заплатя направената от мен поръчка за Тренировъчен тест?

Различните начини и срокове за плащане са описани подробно в страницата "Плащане за Тренировъчен тест (Пробен изпит) към СМГ учители ООД".

Може ли с едно нареждане/вноска да платя повече от една поръчка?

Да, стига изрично в "Основание за плащане" да бъде посочен всеки Номер-на-поръчка, за който се заплаща таксата.

Мога ли с едно нареждане/вноска да платя сумата за Тренировъчния тест и таксата за следващия обучителен Модул (на Курса или Извънкласната дейност към СМГ учители ООД) на един и същ ученик?

Да, достатъчно е в "Основание за плащане" да е посочени уникалният входящият номер на ученика от Курса или Извънкласната дейност към СМГ учители ООД и Номер-на-поръчка за Тренировъчен тест.

Имайте предвид, че срокът за плащане на Тренировъчен тест остава в сила и в този случай. Ако надхвърлите срока за плащане на Тренировъчния тест, поръчката ще бъде отхвърлена, ученикът няма да бъде записан за Тренировъчен тест, а таксата за Тренировъчен тест ще бъде изплатена обратно след намаляване с такса за отмяна, описана в страницата "Отписване от Тренировъчен тест (Пробен изпит) към СМГ учители ООД".

Какво се случва, ако не заплатя таксата за Тренировъчния тест в посочения срок?

Вашата поръчка ще бъде отхвърлена. Ученикът няма да бъде записан за Тренировъчен тест.

В случай, че държите да запишете ученик за Тренировъчен тест, то ще трябва да направите нова заявка.

Ако в нашата банкова сметка постъпи сума по отхвърлена поръчка, то тогава ученикът НЕ бива записан за Тренировъчен тест. Сумата се изплаща обратно след намаляване с такса за отмяна, описана в страница "Отписване от Тренировъчен тест (Пробен изпит) към СМГ учители ООД".

Загубих Номер-на-поръчка! Как да процедирам?

Ако сте изгубил(а) Номер-на-поръчка и/или изтрил(а) имейл съобщението, което го съдържа, достатъчно е да се свържете с нас чрез формата за контакти и ние ще Ви го предоставим.

Не съм получил(а) имейл съобщение с Номер-на-поръчка – как да процедирам?

Изпращането на имейл съобщение от нашата система е автоматичен процес.

В случай, че нямате получено съобщение, проверете коректността на въведените от Вас данни при приключване на поръчката.

Друга възможна причина е съобщението ни да е било класифицирано като Нежелана поща/СПАМ. Проверете съответния раздел във Вашата поща.

Също така, може да се свържете с нас чрез формата за контакти и ще Ви предоставим Номер-на-поръчка.

EasyPay ми искат 10-цифрен Код-за-плащане, а аз не го записах при приключване на поръчката – как и къде да намеря кода?

Достатъчно е чрез формата за контакти да се свържете с нас и да ни предоставите Номер-на-поръчка. Ние ще ви изпратим EasyPay Код-за-плащане, ако все още е валиден и срокът за плащане не е изтекъл.

Не съм получил(а) съобщение за успешно записване след като вече съм платил(а). Ученикът записан ли е успешно за Тренировъчен тест?

След като извършите плащане на таксата за Тренировъчен тест няма да получите автоматично потвърждение от нашата система.

Статусът на поръчка можете винаги да проверите в профила си на нашия сайт, като:

  • Статус "Потвърдена" означава, че плащането е прието и ученикът е записан успешно.
  • Статус "Доставка" означава, че плащането е прието, но нямаме данни за имената и/или училището на ученика. В такъв случай достатъчно е чрез формата за контакти да ни изпратите номера на направената поръчка и информацията за ученика.
  • Статус "Отхвърлена" означава, че плащане НЕ е получено в нужния срок и ученикът НЕ е записан.

<Статус: Нова Поръчката очаква плащане>. Платил(а) съм по банков път сумата за Тренировъчен тест. След колко време ще се промени статусът?

За всяко плащане чрез банков превод е необходимо време за техническата му обработка.

Обикновено (след като получим сумата) в рамките на следващите два-три работни дни статусът на поръчката бива променен.

Разпределение по стаи/зали – как да разбера в коя зала е разпределен ученикът, когото съм записал(а) за Тренировъчен тест?

Разпределение на учениците по залите се публикува онлайн на този сайт след 20:00 часà в деня, предхождащ датата за провеждане на Тренировъчния тест.

Следете онлайн за актуални новини тук, както и на facebook-страницата ни.

Списъци със записаните ученици – ученик липсва в него, как да процедирам?

Проверете дали в списъка има ред без имена на ученик, но с написан Вашия Номер-на-поръчка. В такъв случай достатъчно е чрез формата за контакти да ни изпратите номера на направената поръчка и информацията за ученика.

Ако на нито един ред в списъка не намирате Вашия Номер-на-поръчка, достатъчно е чрез формата за контакти да ни изпратите номера на направената поръчка и Вашето питане относно липсата на поръчката.

Какво е необходимо да носи ученикът в деня на Тренировъчния тест, за да бъде допуснат в залата/стаята?

За допускане до Тренировъчния тест в деня на провеждането му ученикът е длъжен да представи на квестора в залата копие на документ, удостоверяващ заплащането на таксата.

Доставка? Колко трябва да заплатя? Адрес?

Доставката по поръчка всъщност е предоставяне на услуга, няма да Ви изпращаме никаква вещ на адрес.

Не е нужно да определяте адрес за доставка. Предоставяте единствено град на родителя-клиент.

Резултатите от Тренировъчен тест – кога и как ще бъдат обявени?

Резултати след Тренировъчен тест се обявяват като се спазват едновременно следните принципи:
• в Интернет;
• публично;
• поименно.

Родителят/Настойникът, със приключване на поръчката си, приема резултатът да бъде обявен по описания по-горе начин.
Ако родителят/настойникът не е съгласен с начина на публикуване, може да не записва ученика за Тренировъчен тест.

Заявления за НЕпубликуване резултата на ученик не се разглеждат.

Резултатите се обявяват след минимум 14 дни от датата на провеждане на теста.

Срокът за проверка зависи от броя на явилите се учениците. За да гарантираме високо качество на проверката и оценката, срокът за всеки Тренировъчен тест е различен и се определя допълнително – след провеждане на теста.

Следете онлайн за актуални новини тук, както и на facebook-страницата ни.

Състезателната работа на ученик – как и къде да я получа?

Единствено ученикът, явил се на Тренировъчен тест, или негов родител (законен представител) може да получи състезателната работа.

Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.

Състезателните работи на учениците може да получите както следва:

  • ученици, които посещават Извънкласни дейности към СМГ учители ООД – от преподавателя на съответната група;
  • ученици на СМГ "Паисий Хилендарски" – от преподавателя на ученика в гимназията;
  • всички останали ученици – всяка събота от 8:00 до 14:00 часà в сградата на СМГ от наш представител.

Отписване от Тренировъчен тест – мога ли да се откажа от направената от мен поръчка? Възстановяване на заплатената сума за Тренировъчен тест – възможно ли е?

Ако не сте заплатил(а) таксата, достатъчно е да НЕ извършвате плащане по поръчката и/или да се свържете с нас чрез формата за контакти и да ни предоставите Номер-на-поръчка, която искате да отхвърлим.

Ако вече сте заплатил(а) сумата по поръчка, в сила са редът и условията, описани в страница "Отписване от Тренировъчен тест (Пробен изпит) към СМГ учители ООД".

Ако ученикът не се яви на теста, може ли заплатена такса по поръчка да се прехвърли за следващ Тренировъчен тест, който ще се проведе по-късно през учебната година?

Не. За всички заплатени поръчки се спазват условията и редът, описани в страница "Отписване от Тренировъчен тест (Пробен изпит) към СМГ учители ООД"

Ако имате проблем или въпрос, свързан с предлаганите от нас продукти или услуги, и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас