Тренировъчен тест по Математика за 2. клас – 29.05.2022

20,00 лв.

Пробен изпит с два Модула по формата на национално състезание “Математика за всеки”.

Всеки ученик може да бъде записан, дори и да не посещава нашите Курсове.

По избор на родителя – онлайн или присъствено явяване, с различен начален час.

Код: ТТ-МАТ-К2-21-22-1 Категория: Етикет:

Описание

Записването започва след 02 май 2022 година.

Тренировъчният тест се състои от два Модула по формата на национално състезание “Математика за всеки”.

Начин за провеждане: по избор – присъствено или ОНЛАЙН

 • Ученикът няма да бъде допуснат в сградата за явяване, ако сте избрали онлайн вариант, тъй като местата в сградата са ограничен брой.
 • Ученикът няма да получи достъп до онлайн системата за провеждане, ако сте избрали присъствен вариант.
 • Необходимо е техническо устройство, което може да прави снимки или да сканира листовете-белова, като същите трябва да бъдат прикачени като отговори на някои от задачите с разширен/свободен отговор. Подробности за провеждането и задължителните технически изисквания при ОНЛАЙН провеждане вижте тук [натиснете].

Начини на плащане:

 • чрез банков превод/вноска – при заявления за записване, подадени до 18.май и от 22.май до 25.май.2022 г, включително;
 • чрез EasyPay или B-pay – при заявления за записване, подадени до 27.май.2022 г, включително;
 • чрез ePay с банкова карта – при заявления за записване, подадени до 19:00 часа на 28.май.2022 г, включително.

Модул-1 се състои от 10 + 5 задачи.

 • Задачите с номера от 1. до 10. са с дадени четири възможности за отговор, като точно един е правилен.
  Всяка задача от 1. до 10. при верен отговор носи по една точка.
 • Задачите с номера от 11. до 15. са с кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своето решение.
  Всяка задача от 11. до 15. при верен отговор носи по две точки.
 • Не се отнемат точки за грешен отговор.
 • Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
 • Задача с непопълнен отговор не носи точки.
 • Максималният брой точки от този модул е 20.

Модул-2 се състои от две задачи с разширен свободен отговор.

 • Задачите изискват учениците да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача.
 • За всяка от две задачи ученикът получава от 0 до 10 точки.
 • Максималният брой точки от този модул е 20.

Максималният брой точки от Тренировъчния тест е 40.

Не се разрешава използването на изчислителна техника!

Времетраене

 • Модул-1: 60 минути, започващи в обявения начален час.
 • Модул-2: 60 минути, започващи 60 минути след обявения начален час.

 • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
 • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
 • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик. За да запишете втори ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане (в случаите на присъствено провеждане).

При непредвидени обстоятелства, СМГ учители ООД си запазва правото да обяви резултати и по-късно от предвиденото.

Още подробности за Теста вижте тук.

Подробности за Теста (Изпита)

Учебен предмет

Клас

Дата за провеждане

29.май.2022 година.

Начален час на Теста (Изпита)

ОНЛАЙН от 10:00 часа., Присъствено от 9:00 часа.

Сграда за провеждане

ОНЛАЙН в 10:00 часа., Присъствено от 09:00 часа в СМГ на ул. Искър 61, София.