Тренировъчен тест по Математика за 7. клас – 28.11.2021

20,00 лв.

Тренировъчен тест по Математика по формата на НВО след 7.клас (Пробен изпит).

Всеки ученик може да бъде записан, дори и да не посещава нашите Курсове.

Не се предлага

Код: ТТ-МАТ-К7-21-22-1 Категории: , Етикет:

Описание

За Модул-2 няма да се изискват подробни аргументирани решения.

Начин за провеждане: ОНЛАЙН

Начини на плащане:

  • чрез банков превод/вноска – при заявления за записване, подадени до 24.ноем.2021 г, включително;
  • чрез EasyPay или B-pay – при заявления за записване, подадени до 26.ноем.2021 г, включително;
  • чрез ePay с банкова карта – при заявления за записване, подадени до 19:00 часа на 27.ноем.2021 г, включително.

Видове задачи:

 • Задачите с номера от 1. до 18. са с дадени четири възможности за отговор, като точно един от тях е правилен.
 • Задачите с номера 19. и 20. са с кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своето решение.
 • Задачите с номера от 21. до 23. са разделени на отделни подточки, като за всяка подточка се изисква кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своите подробни и аргументирани решения.

Подробности за провеждането и задължителните технически изисквания при ОНЛАЙН провеждане вижте тук [натиснете].

Не се отнемат точки за грешен отговор.
Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
Задача с непопълнен отговор не носи точки.
Максималният брой точки от Теста е 100.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Не се разрешава използването на изчислителна техника!

Времетраене, общо 150 минути:

 • Част 1 – 60 минути, започващи в обявения начален час;
 • Част 2 – 90 минути, започващи 60 минути след обявения начален час.

 • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
 • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
 • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик. За да запишете втори ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане (в случаите на присъствено провеждане).

При непредвидени обстоятелства, СМГ учители ООД си запазва правото да обяви резултати и по-късно от предвиденото.

Още подробности за Теста вижте тук.


Подробности за Теста (Изпита)

Учебен предмет

Клас

Дата за провеждане

28.ноем.2021 година

Начален час на Теста (Изпита)

От 09:00 часа.

Сграда за провеждане

ОНЛАЙН