Тренировъчен тест по Математика за 7. клас – 25.04.2021

20,00 лв. с ДДС

Тренировъчен тест по Математика по формата на НВО след 7.клас (Пробен изпит).

Не се предлага

Код: ТТ-МАТ-К7-20-21-2-1 Категория: Етикет:

Описание

Записването стартира на 01 април 2021 година.

За Модул-2 няма да се изискват подробни аргументирани решения.

Начин за провеждане: ОНЛАЙН

Начини на плащане:

 • чрез банков превод/вноска – при заявления за записване, подадени до 21.април.2021 г, включително;
 • чрез EasyPay или B-pay – при заявления за записване, подадени до 23.април.2021 г, включително;
 • чрез ePay с банкова карта – при заявления за записване, подадени до 19:00 часа на 24.април.2021 г, включително.

Видове задачи:

 • Задачите с номера от 1. до 18. са с дадени четири възможности за отговор, като точно един от тях е правилен.
 • Задачите с номера 19. и 20. са с кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своето решение.
 • Задачите с номера от 21. до 23. са разделени на отделни подточки, като за всяка подточка се изисква кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своите подробни и аргументирани решения.

Не се отнемат точки за грешен отговор.

Не се отнемат точки за непопълнен отговор.

Задача с непопълнен отговор не носи точки.

Максималният брой точки от Теста е 100.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

Не се разрешава използването на изчислителна техника!

Времетраене, общо 150 минути:

 • Част 1 – 60 минути, започващи в обявения начален час;
 • Част 2 – 90 минути, започващи 70 минути след обявения начален час.

 • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
 • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
 • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик. За да запишете втори ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане (в случаите на присъствено провеждане).

При непредвидени обстоятелства, СМГ учители ООД си запазва правото да обяви резултати и по-късно от предвиденото.

Подробности за Теста (Изпита)

Учебен предмет

Клас

Дата за провеждане

25.април.2021 година

Начален час на Теста (Изпита)

От 09:00 часа.

Сграда за провеждане

ОНЛАЙН