НЕ запазвате място чрез добавянето на тест към списъка "Желани Тестове" на тази Интернет страница.

За да запишете ученик, трябва да завършите процедурата чрез "Подаване на заявление" по електронен път.

Вашият списък "Желани Тестове(Изпити)" е ПРАЗЕН.

Към предлаганите Тестове (Изпити)