Тренировъчен тест по Математика за 4. клас – 20.12.2020

15,00 лв. с ДДС

Тренировъчен тест по Математика за Модул–1 от “Математика за всеки” към СМГ учители ООД – 20.12.2020 (Пробен изпит).

Не се предлага

Код: ТТ-МАТ-К4-20-21-1 Категория: Етикет:

Описание

Записването стартира на 09 декември 2020 година.

Тренировъчният тест се състои единствено от Модул–1 по формата на национално състезание “Математика за всеки”.

Начин за провеждане: ОНЛАЙН

Начини на плащане:

 • чрез банков превод/вноска – при заявления за записване, подадени до 16.дек.2020 г, включително;
 • чрез EasyPay или B-pay – при заявления за записване, подадени до 18.дек.2020 г, включително;
 • чрез ePay с банкова карта – при заявления за записване, подадени до 19:00 часа на 19.дек.2020 г, включително.

Начини за плащане:

 • чрез банков превод/вноска – само при заявления за записване, подадени до 16.дек.2020 г, включително;
 • чрез EasyPay, ePay.bg или B-pay – при заявление за заспиване, подадени до 18.дек.2020г.

Модул-1 се състои от 15 + 5 задачи.

 • Задачите с номера от 1. до 15. са с дадени четири възможности за отговор, като точно един е правилен.
  Всяка задача от 1. до 15. при верен отговор носи по една точка.
 • Задачите с номера от 16. до 20. са с кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своето решение.
  Всяка задача от 16. до 20. при верен отговор носи по две точки.
 • Не се отнемат точки за грешен отговор.
 • Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
 • Задача с непопълнен отговор не носи точки.
 • Максималният брой точки от този модул е 25.

Модул-2 не се провежда.

Максималният брой точки от Тренировъчния тест е 25.

Не се разрешава използването на изчислителна техника!

Времетраене

 • Модул-1: 60 минути, започващи в обявения начален час.

 • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
 • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
 • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик. За да запишете втори ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане (в случаите на присъствено провеждане).

При непредвидени обстоятелства, СМГ учители ООД си запазва правото да обяви резултати и по-късно от предвиденото.

Подробности за Теста (Изпита)

Учебен предмет

Клас

Дата за провеждане

20.дек.2020 година

Начален час на Теста (Изпита)

От 10:00 часа.

Сграда за провеждане

ОНЛАЙН