Тренировъчен тест по български език и литература за 7. клас – 22.05.2022 (БЕЛ)

20,00 лв.

По формата на НВО след 7.клас (Пробен изпит).

Всеки ученик може да бъде записан, дори и да не посещава нашите Курсове.

По избор на родителя – онлайн или присъствено явяване, с различен начален час.

Описание

Записването започва след 02 май 2022 година.

Тренировъчният тест се състои по формата на национално външно оценяване след 7. клас.

Начин за провеждане: по избор – присъствено или ОНЛАЙН

 • Ученикът няма да бъде допуснат в сградата за явяване, ако сте избрали онлайн вариант, тъй като местата в сградата са ограничен брой.
 • Ученикът няма да получи достъп до онлайн системата за провеждане, ако сте избрали присъствен вариант.
 • Необходимо е техническо устройство, което може да прави снимки или да сканира листовете-белова, като същите трябва да бъдат прикачени като отговори на някои от задачите с разширен/свободен отговор. Подробности за провеждането и задължителните технически изисквания при ОНЛАЙН провеждане вижте тук [натиснете].

Начини на плащане:

 • чрез банков превод/вноска – при заявления за записване, подадени до 18.май.2022 г, включително;
 • чрез EasyPay или B-pay – при заявления за записване, подадени до 20.май.2022 г, включително;
 • чрез ePay с банкова карта – при заявления за записване, подадени до 19:00 часа на 21.май.2022 г, включително.

Видове задачи:

 • 18 задачи са със структуриран отговор и дадени четири възможности за отговор, от които само един е правилен.
 • 6 задачи са с кратък свободен отговор.
 • 1 задача е с разширен свободен отговор.
 • (Част–2) една задача за създаване на текст.

Не се отнемат точки за грешен отговор.
Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
Задача с непопълнен отговор не носи точки.
Максималният брой точки от Теста е 100.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатът от Теста се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Времетраене за работа по задачите:

 • Част 1 – 60 минути, започващи в обявения начален час;
 • Част 2 – 90 минути, започващи 70 минути след обявения начален час.

 • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
 • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
 • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик. За да запишете втори ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане (в случаите на присъствено провеждане).

При непредвидени обстоятелства, СМГ учители ООД си запазва правото да обяви резултати и по-късно от предвиденото.

Още подробности за Теста вижте тук.


Подробности за Теста (Изпита)

Учебен предмет

Клас

Дата за провеждане

22.май.2022 година

Начален час на Теста (Изпита)

ОНЛАЙН от 10:00 часа., Присъствено от 9:00 часа.

Сграда за провеждане

ОНЛАЙН в 10:00 часа., Присъствено от 09:00 часа в СМГ на ул. Искър 61, София.