Тренировъчен тест по Математика за 3. клас – 02.06.2024

40,00 лв.

Записването стартира след 13 май 2024 г.

Пробен изпит с два Модула по формата на национално състезание “Математика за всеки”.

Всеки ученик може да бъде записан, дори и да не посещава нашите Курсове.

По избор на родителя – онлайн или присъствено явяване.

Код: ТТ-МАТ-К3-23-24-3 Категории: , Етикет:

Описание

Тренировъчният тест се състои от два Модула по формата на национално състезание “Математика за всеки”.

Начин за провеждане: по избор – присъствено или ОНЛАЙН

 • Ученикът няма да бъде допуснат в сградата за явяване, ако сте избрали онлайн вариант, тъй като местата в сградата са ограничен брой.
 • Ученикът няма да получи достъп до онлайн системата за провеждане, ако сте избрали присъствен вариант.
 • Необходимо е техническо устройство, което може да прави снимки или да сканира листовете-белова, като същите трябва да бъдат прикачени като отговори на някои от задачите с разширен/свободен отговор. Подробности за провеждането и задължителните технически изисквания при ОНЛАЙН провеждане вижте тук [натиснете].

Начини на плащане:

 • чрез банков превод/вноска – при заявления за записване, подадени до 29.май.2024 г. включително;
 • чрез EasyPay, ePay или B-pay – при заявления за записване, подадени до 01.юни.2024 г. включително.

Модул-1 се състои от 15 + 5 задачи.

 • Започва в 9:00 часа за явяващите се онлайн.
 • Започва в 9:00 часа за явяващите се присъствено.
 • Задачите с номера от 1. до 15. са с дадени четири възможности за отговор, като точно един е правилен.
  Всяка задача от 1. до 15. при верен отговор носи по една точка.
 • Задачите с номера от 16. до 20. са с кратък свободен отговор, без учениците да привеждат своето решение.
  Всяка задача от 16. до 20. при верен отговор носи по две точки.
 • Не се отнемат точки за грешен отговор.
 • Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
 • Задача с непопълнен отговор не носи точки.
 • Максималният брой точки от този модул е 25.

Модул-2 се състои от две задачи с разширен свободен отговор.

 • Задачите изискват учениците да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача.
 • За всяка от две задачи ученикът получава от 0 до 10 точки.
 • Максималният брой точки от Модул-2 е 20.

Максималният брой точки от Тренировъчния тест е 45.

Не се разрешава използването на изчислителна техника!

Времетраене

 • Модул-1: 60 минути, започващи в обявения начален час.
 • Модул-2: 120 минути, започващи 60 минути след обявения начален час.

 • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
 • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
 • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик. За да запишете втори ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане (в случаите на присъствено провеждане).

При непредвидени обстоятелства, СМГ учители ООД си запазва правото да обяви резултати и по-късно от предвиденото.

Още подробности за Теста вижте тук.


Подробности за Теста (Изпита)

Учебен предмет

Клас

Дата за провеждане

02.юни.2024 година.

Начален час на Теста (Изпита)

От 09:00 часа.

Сграда за провеждане

ОНЛАЙН в 9:00 ч., Присъствено от 09:00 ч. в СМГ на ул. Искър 61, София.